Kwiatkowski

czwartek, 27 listopada 2008 14:48 Zofia Gramza
Drukuj

Kwiatkowska od "kwiat"; pierwotne znaczenie coś jaskrawego, kolorowego, wyróżniającego się; nazwa osobowa notowana odXIV w.

J.M.Zawadzki, 1000 najpopularniejszych nazwisk w Polsce.

Rozmieszczenie i liczba: 

Kwiatkowski: 62629

Wa:6369, BP:310, Bs:387, BB:348, By:3913, Ch:373, Ci:1494, Cz:650, El:1317, Gd:2578, Go:906, JG:860, Kl:743, Ka:2662, Ki:1850, Kn:1462, Ko:1160, Kr:728, Ks:203, Lg:850, Ls:222, Lu:1524, Ło:242, Łd:2844, NS:228, Ol:1441, Op:691, Os:990, Pl:811, Pt:447, Pł:2129, Po:1865, Pr:133, Ra:1989, Rz:295, Sd:679, Sr:486, Sk:1287, Sł:609, Su:686, Sz:1719, Tb:970, Ta:349, To:3195, Wb:878, Wł:3030, Wr:1691, Za:729, ZG:1307

 

 

Poprawiony: czwartek, 27 listopada 2008 14:50  
yvComment v.1.19.0