Krall

poniedziałek, 01 stycznia 2007 22:44 Grażyna
Drukuj

Skąd pochodzi nasze nazwisko, co oznacza? Takie i inne pytania zadajemy sobie często. Nazwisko jest ważną częścią naszego życia. Dziedziczymy je, zmieniamy jak wychodzimy za mąż, przekazujemy dzieciom. Podoba nam się albo nie. Jednak zawsze niesie ono ze sobą jakąś historię.

A oto skąd wzięło się nazwisko KRALL. Po upadku Rzymu władcą, który ponownie zjednoczył wielkie obszary Europy, był Karol Wielki, król Franków, bohater pieśni i legend. Tego średniowiecznego monarchę historycy – zwłaszcza niemieccy – lubią nazywać ojcem Europy. ( Karol Wielki ukoronowany na cesarza w roku 800, jako następca cesarzy rzymskich, zdobywa przydomek rex-pater Europae -król-ojciec Europy).
Ogromne znaczenie miało powstanie cesarstwa Karola Wielkiego. Ten władca germańskich Franków rozszerzył swoje państwo poza granice dawnych terenów rzymskich - północnej Galii i środkowej Italii oraz Hiszpanii do rzeki Ebro - opanował tereny Europy po rzekę Łabę, które wcześniej nie należały do Rzymu.
W roku 800 koronował się na cesarza, co miało symbolizować przywrócenie władzy nad Zachodem, chociaż panował tylko nad częścią terenów dawnego państwa zachodniorzymskiego, a większa część barbarzyńskiej Europy pozostawała poza zasięgiem jego władzy. Stał się również symbolem monarchy. Świadczy o tym fakt, że w językach słowiańskich od jego imienia powstały słowa określające władcę (np. polski - król, czeski - kral, rosyjski - karol). Chociaż państwo Karola Wielkiego rozpadło się w 30 lat po jego śmierci, a odnowienie cesarstwa przez niemieckiego władcę Ottona I w 962 roku nie doprowadziło do podporządkowania państw Europy jednej władzy, przez całe średniowiecze władcy uznawali honorowe pierwszeństwo cesarza.
Karol Wielki otoczył szczególną opieką Kościół. Oddał papieżowi władzę nad środkowymi Włochami, jednocześnie podporządkowując go sobie. Dopiero działania papieży, zwłaszcza Grzegorza VII i Innocentego III, doprowadziły do uznania podziału kompetencji między najwyższą władzę świecką i władzę duchowną. Państwo Kościelne przetrwało w dawnym kształcie do XIX wieku.
Jak widać nazwisko KRAL oznacza króla i wywodzi się od imienia Karol, które jest pochodzenia starogermańskiego, od słowa charal, carl (mąż, mężczyzna).
Wersja łacińska: Carolus.

Według "Słownika nazwisk współcześnie w Polsce używanych" pod red. Prof. Kazimierza Rymuta, nazwisko KRALL występuje 123 razy.

Spotykamy je w następujących miejscowościach lub ich okolicach:

Warszawa:8,
Bydgoszcz:31,
Elbląg:1,
Gdańsk:1,
Katowice:14,
Konin:10,
Koszalin:3,
Kraków:2,
Legnica:1,
Leszno:7,
Łódź:4,
Piła:12,
Płock:2,
Poznań:10,
Rzeszów:1,
Słupsk:4,
Szczecin:3,
Wałbrzych:1,
Wrocław:6,
Zielona Góra:2

 Nazwisko KRAL jest popularne w Czechach. W 2002 roku nosiło je 20 510 osób. Daje to 16te miejsce w rankingu nazwisk. Pierwsze miejsce zajmuje tam nazwisko NOVAK, którym posługuje się 70 504 osób.
Z przekazów rodzinnych wiemy, że nasza rodzina przybyła z Czech i jak widać jest to bardzo prawdopodobne.

Poprawiony: sobota, 25 października 2008 20:32  
yvComment v.1.19.0