PoGramKrAn

strona domowa fajnych ludzi

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki
Start - Sprawy rodzinne - Historia
Historia

Sięganie do przeszłości własnej rodziny jest coraz badziej popularne. Także w naszych rodzinach podejmowane są próby odszukania przodków, utrwalenia wydarzeń z przeszłości. Być może ta strona będzie w tym pomocna...Pakość

Email Drukuj PDF

Z Pakością związana była większość krewnych i powinowatych rodziny Gramzów i Giżów.

PAKOŚĆ to miasteczko w Wielkopolsce na granicy Kujaw i Pałuk, na zachód od Inowrocławia w kierunku Żnina, przy dawnej linii kolejowej Inowrocław - Krzyż.

Historyczna miejscowość, uroczo położona nad Notecią, powstała w pierwszej połowie Xlll w. Nazwę swą wywodzi od rycerza Pakosza, aczkolwiek znane są inne pomysły na pochodzenie nazwy. Pierwsze wzmianki o Pakości pochodzą z XIII w. gdy Pakość najechał Świętopełk Pomorski, zakładając gród obronny stając po stronie  Kazimierza Kujawskiego walczącego z Bolesławem Kaliskim. Kazimierz zbudował tutaj zamek obronny, który słał się później strażnicą brodu na Noteci, chroniąc przed najazdem Pomorzan. W XIV w. gdy Pakość należała do dóbr Leszczyców, wywodzący się z tego rodu wojewoda inowrocławski Wojciech z Kościelca, skutecznie, jako jedyny na Kujawach, obronił zamek w r. 1332 przed Krzyżakami. W lutym 1359 król Kazimierz Wielki nadał Pakości prawa miejskie na prawie magdeburskim. Od tego czasu urządzano tu w każdy czwartek targ, a od roku 1519 na prośbę właściciela Pakości Krotowskiego, król Zygmunt I zezwolił na urządzanie 3 jarmarków w roku. W XVI w. powstaje pierwszy szpital i pakoscy mieszczanie fundują przy rynku, zbudowany z drewna, kościół Matki Boskiej Nawiedzenia. Kościół ten wraz z pochodzącym z XIII w. kościołem św. Jakuba zajęli w 1561 roku Bracia Czescy, którzy już w latach 40-tych XV w. znaleźli w Pakości i okolicach oddanych zwolenników, dzięki którym nasze miasteczko stało się ważnym ośrodkiem polskiej reformacji. W roku 1590 przebywa w Pakości sławny kaznodzieja husycki, Krzysztof Muzonjusz. Pod koniec XVI w Pakość liczyła około 800 mieszkańców w tym 36 piekarzy, 22 szewców, 15 krawców, 11 kuśnierzy, 7 rybaków, 4 rzeźników, 51 rodzin komorniczych, 1 chirurga, 1 łaziebnika. Na środku rynku stał ratusz drewniany, otoczony kramnicami. Przed ratuszem stał pręgierz. Obok łaźnia. Za miastem szubienica. Rynek i ulice były niebrukowane. Domy mieszczan drewniane pod strzechą. Przy domach kładki z desek, które służyły za chodniki w razie błota po deszczu. Na Noteci dwa młyny wodne. Noteć otaczała, wówczas miasto trzema odnogami. W początkach XVll w. Pakość przechodzi w posiadanie rodu Działyńskich. Zrujnowane zamczysko zostało przebudowane na klasztor i kościół klasztorny, którego konsekracja odbyła się w 1637 roku. Podczas najazdu szwedzkiego 1655-1660 miasto i zamek ulęgają zniszczeniu, zrabowano bogaty skarbiec kościelny. W roku 1684 Pakość zniszczył wielki pożar, ofiarą którego padło 55 domów, ratusz i archiwum miejskie. W drugiej połowie XVII w. w ramach działań kontrreformacyjnych, ksiądz Wojciech Kęsicki, przybyły tutaj w 1608 roku, znając opis topograficzny miasta Jerozolimy, skreślony przez ks. Chrystjana Adrychonjusza, zauważywszy pewne podobieństwa między położeniem Pakości a Jerozolimy, wzorując się na kalwarii zebrzydowskiej zbudowanej w 1602 pod Krakowem, zbudował słynną Kalwarię Pakoską. W budowie kalwarii pomocną była rodzina Działyńskich, a szczególnie ówczesny dziedzic Pakości Michał. Dla opieki nad Kalwarią, za sprawa księdza Kęsickiego w roku 1631 przybywają do Pakości O.O Reformaci. Kalwaria składa się z 26 kaplic, z których 6 zbudowano po prawej, resztę po lewej stronie Noteci. Po dzień dzisiejszy odbywają się tu 3 maja, 14 września i w Wielki Piątek uroczystości religijne, które gromadzą wielkie ilości wiernych z Kujaw Pałuk, i z dalszych okolic. Odpusty w dniu 3 maja, 14 września, oraz w piątki wielkopostne gromadziły zawsze na kalwarii tysiące pątników zarówno z całych Kujaw jak i dalszych okolic, wśród nich dostojnicy kościelni i świeccy. Porządek procesji i nabożeństw niewiele się zmienił od 1661 roku, kalwarii przywiązane są liczne odpusty, udzielone przez papieża Inocentego XI. w r. 1678. Na kalwarii przebywali arcybiskup Marcin Dunin, kardynał Stefan Wyszyński, prymas Józef Glemp. W 1864 obchodzono upadek powstania styczniowego i śmierć Traugutta. W XVIII w. Pakość przeżywa szereg tragicznych zdarzeń, w 1708 panuje tutaj epidemia cholery, pożar w 1762 oraz przemarsze wojsk szwedzkich, saskich i rosyjskich przyczyniają się do upadku miasta. 19 marca 1769 Pakość stała się miejscem bitwy między konfederatami barskimi, a kozakami. Zginęło wtedy 97 konfederatów. W 1771 wkraczają do Pakości husarzy pruscy. Kolejne pożary w 1794 i w 1797 roku niszczą odbudowujące się miasto. Właściciel Pakości, Wojciech Krotowski - kasztelan śremski, założył tu w r. 1450 słynną szkołę, zwaną akademią, w której uczyli O. O. Reformaci. Szkoła ta następnie podupadła, a staraniem gwardiana klasztoru Paszkiewicza została otwarta ponownie w nowym piętrowym budynku, zbudowanym w r. 1788 przez klasztor i okoliczne ziemiaństwo. Rząd pruski dostarczał szkole drzewa opałowego i płacił co rok 200 talarów na świeckiego nauczyciela matematyki i historii naturalnej. Był to rodzaj gimnazjum o siedmiu oddziałach, wzorowany na szkołach jezuickich. Liczba uczniów dochodziła do 400 - w szkole uczono tylko po łacinie, a po polsku wolno było rozmawiać tylko w czasie rekreacji i ferii. Dlatego nie jest pozbawiona cech prawdopodobieństwa anegdota o cesarzu Napoleonie, który w przejeździe przez Pakość miał wyrazić swe zdumienie, gdy mieszczanie rozmawiali z nim po łacinie. Z początkiem XIX w. konkurując z podobną, aczkolwiek młodszą o ponad 20 lat w Bydgoszczy szkoła pakoska zaczyna podupadać i w 1811 liczy 230 uczniów oraz 2 nauczycieli, w klasach niższych pomagają uczyć, uczniowie starsi. W 1822 decyzją władz pruskich „Akademia Pakoska" został zlikwidowana, lecz nie był to koniec oświaty w Pakości, bo w 1824 założono tu szkołę powszechną, w której uczyli dwaj Reformaci z dawnego gimnazjum. W 1839 Zakon Reformatów został rozwiązany, a kościół klasztorny zamieniono na parafialny. Kościół posiada styl barokowy, przebudowany był w 1769, a odnowiony w 1924. W kościele kaplica zbudowana w 1680 na fundamentach baszty dawnego zamku. Na uwagę zasługuje drogocenny obraz: adoracja Królowej Niebios. Wykonał go w r. 1648 Bartłomiej Strobel, nadworny malarz Władysława IV. Obecne rozmiary kościoła pochodzą z lat 1763-1769, kiedy go przebudowano i powiększono. Kolejny okres rozwoju przypada na ostatnie lata XIX i początek XX wieku. W tamtym okresie Pakość rozbudowała się i rozwinęła na schludną wielkopolska mieścinę, o czym świadczą zbudowane wtedy: budynek obecnego gimnazjum, ratusz, gazownia, rzeźnia, chłodnia, młyny i wiatraki, różne przedsiębiorstwa handlowe i przemysłowe jak choćby cukrownia, dwa tartaki, fabryka cementowych wyrobów w Wojdalu. Bank Ludowy, Spółdzielnia Rolnik, Bazar, linia i dworzec kolejowy, kolej wąskotorowa łącząca Pakość z Kujawami, śluza, kanał Gopło - Pakość. Juz wtedy na okolicę słynęło ogrodnictwo pakoskie i uprawa warzyw, więc niejako dziś, po upływie wieku, Historia zatacza swoje koło...

Powyższe, to kompilacja różnych opracowań dostępnych w Internecie, bibliotek cyfrowych UMK i UAM.

Poprawiony: poniedziałek, 24 listopada 2008 08:42
 


Strona 7 z 22


ou trouver du viagra en belgique vrai viagra pas cher acheter sildenafil 100 milligrams
 • viagra apotheke viagra express cialis rezeptfrei usa
 • proscar 5 mg preisvergleich cialis 20 mg similares levitra
 • clomiphene citrate tablets manufacturer india augmentin 875 side effects fatigue what is azithromycin tablets usp 250 mg used for
  proscar générique vente libre piligy pharmacie france loperamide mg
   acheter anafranil online http://animateurs.france5.fr/CACHE/anima... acheter methotrexate online